Bilde av hus hvor det skal graves for fiberrør.

1. Rull ut det oransje røret*

Start med å rulle ut det oransje rører på bakken og legg det der hvor du vil grave, helt frem til husveggen. Legg igjen rørkveilen her, ikke kapp røret. Montøren sørger for å tilpasse dette.

*) Ta kontakt med vårt kundesenter for å få utlevert gratis oransje 12 mm trekkerør. NB! Dersom traseen frem til husvegg går over fjell, må kunde benytte et rør som tåler sol og belastning, eks. 25 mm PVC vannrør (må bekostes av kunde).
Bilde av fiberrør. Steg 1 av egeninnsats

2. Grav en 30 cm dyp grøft

Grav en grøft som er ca 30 cm dyp. Skal du grave langt, bruk en smal spade, da går jobben raskere unna.

Bilde av gravd grøft og spade. Steg 2 av egeninnsats

3. Legg røret ned i grøften

Når du er ferdig å grave, rydder du grøftebunnen for steiner. Deretter plasserer du det oransje røret i grøften. Pass på at det ikke bli knekk på røret, det må ikke krummes mer enn omkretsen på en CD-plate.

Bilde av gravd grøft og fiberrør. Steg 3 av egeninnsats

4. Fyll forsiktig grøften

Fyll grøften med samme massen som du gravde opp. Er det mye stein i massen, kan du legge sand eller hagesingel under og over røret.

Bilde av gravd grøft, fiberrør og spade. Steg 4 av egeninnsats

5. Montøren gjør resten av jobben

Når røret er gravd frem til husveggen er din egeninnsats ferdig! Vår montør tilpasser røret og fører dette inn i en utvendig grensesnittboks. Fra denne boksen vil det gå en tynn fiberkabel til der du ønsker din hjemmesentral plassert. Montøren kobler så fiberen til hjemmesentralen.

Bilde av montert hjemmesentral. Steg 5 av egeninnsats