Dokumentasjon på egeninnsats

Etter at du har utført egeninnsatsen ber vi om at du sender oss en kartskisse som viser plasseringen av det nedgravde røret. Skissen skal inneholde utmål til «kjente» terrengdetaljer som hus, gjerde, stolpe og lignende. Rørets dybde under bakken må også påføres.

Denne dokumentasjonen er et krav ifølge Ledningsregistreringsforskriften. Forskriften skal sikre en nøyaktig og pålitelig innmåling av ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag, og gjøre det enkelt å få tilgang til denne informasjonen.​

Kartskisse og din kontaktinformasjon (navn, adresse og telefon) sendes til utbygging@sfjbb.no.

Har du spørsmål til egeninnsats og/eller dokumentasjon er du velkommen til å kontakte vår kundeservice.