Får man beskjed dersom fiberutbygging er besluttet?

Vi kontakter alle som har signert kontrakt, med en gang vi vet om og når fiberutbyggingen kan skje. Har vi nok bestillinger og alle søknader er godkjent besluttes utbygging.