Har Sandefjord Bredbånd et sponsorkonsept?

Som lokal leverandør heier vi på alle lokale idrettslag, organisasjoner og kulturaktiviteter, som bidrar til fellesskapet og gjøre det godt å leve i fjor’n. Via vårt sponsorat Sandefjord Bredbånd sponser, ønsker vi å bidra med økonomisk støtte til de du mener fortjener det. Les mer her.