Hva gjøres med utstyr ved flytting?

Dersom du flytter til en ny adresse vi allerede har installert på, så vil det allerede være en hjemmesentral her. Hjemmesentralen, som er en hvit boks som gjerne henger på veggen din, ønsker vi gjerne at du lar være igjen – da dette er en permanent installasjon på adressen. Tv-bokser og fjernkontroller derimot leverer du til oss på Nygårdsveien 80.