Hva skjer når betalingen blir forsinket?

Vi følger forsinkelsesrenter og purregebyr satt av staten. Disse oppdateres med jevne mellomrom, per 1.7.23 er de henholdsvis 11,75% og 35 kroner. Du kan lese mer om dette her og her.

Purregebyr

Hvis du har betalt en av de siste dagene, men likevel har fått purring via sms, brev eller elektronisk, kan du se bort fra purringen. Når betalingen er så mange dager forsinket at purringen har gått ut, påløper det et purregebyr på kr 35.

Betalingsavtale

Hvis du skylder mer enn du kan betale på kort sikt, men ikke har fått inkassokrav, kan du sjekke med din Altibox-leverandør om du kan få en betalingsavtale.

Inkasso

Dersom regningen din har gått til inkasso, må du kontakte inkassoselskapet for å avtale en løsning. Finn kontaktinformasjon på siste brev fra dem.