Hvorfor er internett og tv via 5G så mye billigere enn fiber?

Vi kan stille oss spørsmålet: «Hvorfor er en ny sportsbil dyrere enn en pakke melk?». Man sammenligner to helt ulike produkter. Det er kostbart å bygge ut og installere fiber til hver husstand, og vedlikeholde dette. Fiber er det mer forutsigbare, stabile og fremtidsrettede valget. Eksempelvis kan mange kunder ende opp med å dele på samme 5G-mast, og dermed må dem også dele på båndbredden som denne kan sende ut. 5G er også mer utsatt for værforhold. Les mer om de store forskjellene mellom 5G og fiber her.