Hvorfor er min første faktura så høy?

På din første faktura fakturerer vi for den måneden du ble kunde og for inneværende måned som faktura blir utsendt, dette er tilfellet hvis du ble kunde etter faktura for den måneden ble kjørt. Da vil beløpet bli høyere enn det månedlige beløpet du skal betale fremover.