Hva skjer i planleggingsfasen ved fiberutbygging?

Søknader til kommune, elverk og private eiere må utarbeides og godkjennes. I planleggingsfasen skal alle detaljene for utbyggingen på plass, slik at anlegget kan bygges så fornuftig som mulig. Vanligvis tar dette et par måneder og avhenger av hvor lenge de ulike instansene bruker på behandling av søknadene.