Innstillinger for foreldrekontroll

Med barn i husstanden kan det være nyttig å sette noen rammer for leie og kjøp av film.

Liten gutt ligger i en seng og ser på tv.

Med barn i husstanden kan det være nyttig å sette noen rammer for leie og kjøp av film.

  • Trykk på Altibox-knappen på fjernkontrollen, bla deg bortover med pilknappene til du kommer til innstillinger og trykk OK. Velg film og serier og trykk OK.
  • Velg foreldrekontroll med pilknappene og OK.
  • Tast inn din Altibox PIN-kode med tallknappene for å aktivere. Denne PIN-koden finner du på «Mine sider».
  • Marker alderstrinnet du ønsker å godkjenne for og bekreft med OK.
  • Trykk på tv-knappen for å avslutte og vende tilbake til det ordinære tv-bildet igjen.
Liten gutt ligger i en seng og ser på tv.