Sandefjord Bredbånd – 20 år 🎉

Gjennom lynraskt fiberbredbånd har vi siden 2004 levert internett og tv fra Altibox til «gamle» Sandefjord kommune. Det må feires. 

Bilde av ansatte i Sandefjord Bredbånd

Vår historie

Gjennom lynraskt fiberbredbånd har vi siden 2004 levert internett og tv fra Altibox til «gamle» Sandefjord kommune. 

Det har skjedd mye siden Bystyret ga sitt klarsignal for oppstart av bredbåndsprosjekt i Sandefjord i 2001. Som eget kommunalt foretak ble Sandefjord Bredbånd etablert 1. januar 2004, og avtale med Lyse Tele AS ble signert for salg av deres internett og tv-tjenester, som i dag er Altibox. Den gang var Bjørn Vidar Hansen daglig leder for virksomheten, og kunne i Sandefjords Blad 11. desember 2003 fortelle at de hadde stor tro på interessen for det som skulle leveres av tjenester og at 300 bedrifter og 600 husstander ville inngå avtale i løpet av det første året. Siden den gang, er det bygd ut fiberbredbånd til ca 99% av alle boliger og næringstomter i «gamle» Sandefjord kommune. Antall kunder har også vokst betydelig over disse 20 årene.  

Det å være en lokal leverandør har også gitt muligheter til å tilby utvidet service til kundene sammenliknet med andre konkurrenter. Med lokal kundeservice, hvor kunder kan besøke kundemottak alle hverdager og nå oss på telefon, e-post, chat og Facebook, har målet vært å gi det lille ekstra, slik at kunder opplever å få en god hjelp når de trenger det. Det at vi også kan tilby besøk hjemme via «Rett_På_Nett» tjenesten, har blitt svært godt mottatt.  

Som en lokal aktør, heier vi også på andre lokale aktører og initiativ som gjør det godt å jobb og bo i fjor’n. Med bidrag til kultur og idrett, har vi via «Sandefjord Bredbånd SPONS» bidratt med økonomisk støtte til alt fra små lag og foreninger til breddeklubber og elitelag i fjor’n.  

Vi er stolt og ydmyke over å ha oppnådd gode resultater i undersøkelser utført av blant annet EPSI Norge hvor alle Altibox partnere har blitt kåret 13 år, til å ha de mest fornøyde bredbåndskundene. Innad i Altibox partnerskapet har vi oppnådd topp plasseringer, som gir oss både bevis og motivasjon til å utvikle oss videre.  

Vi skal gjøre alt vi kan for å levere de beste tjenestene og den beste kundeservicen, lokalt, ved ALLTID Å VÆRE I NÆRHETEN for deg når du trenger det.  

Vårt mål er å bli best på kundeservice i Norge. Vi er godt i gang, men skal alltid jobbe for å bli bedre.  

Takk til alle kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Vi er stolte av å få være leverandør, kunde av lokale entreprenører og bidra til at det er godt å bo og jobbe i fjor’n. 

Klikk på lenken under for å lese avisartikkelen fra 11. desember 2003!

Utklipp av gammel avis