Slik sorterer og skjuler du kanaler i kanaloversikten

Famile sitter i sofa og ser på tv. Tv-kurs

Vi har alle våre vaner og liker å sortere tv-kanalene forskjellig. Trykk på hjem-knappen på fjernkontrollen. Naviger opp og bortover med pilknappene til du kommer til det lille «tannhjulet» som er <Innstillinger>. Trykk OK. Velg <Kanaler> og trykk OK.

Her finner du muligheter for både å <Sortere> og <Skjule tv-kanaler>. Velg <Sorter tv-kanaler> og trykk OK. Skal du for eksempel legge NKR1 på plass nummer 1, så markerer du denne og trykker OK. Denne får nå en rød markering. Flytt så kanalen til ønsket posisjon. Bekreft med OK.

Ønsker du derimot å skjule enkelte av kanalene, velger du <Skjul tv-kanaler> og trykker OK. Tast inn din firesifrede Altibox PIN-kode med tallknappene.

Synlige kanaler er markert med et hvitt øye til høyre for kanalnavnet. Marker så kanalene du ønsker å skjule. Bekreft med OK. Disse får nå et grått øye. Vil du hente fram igjen en skjult kanal, navigerer du til denne. Trykk OK, og det grå øyet blir hvitt igjen.

Trykk på hjem-knappen og OK for å avslutte og vende tilbake til direkte-tv igjen.

thumb youtube