Hvem kan søke?

Alle lokale idrettslag, organisasjoner og kulturaktiviteter i Sandefjord* som stimulerer til aktivitet og/eller som er til glede for mange i nærmiljøet kan søke om sponsormidler på inntil kr 10.000,- fra Sandefjord Bredbånd.

Sponsormidler det søkes om, må være knyttet til pågående eller fremtidig prosjekt, aktivitet osv. Sponsormidler deles ikke ut til allerede gjennomførte prosjekter/aktiviteter osv., eller til drift av klubb/forening. Sponsormidlene må benyttes innen 12 måneder fra innvilget søknad.

Det har vært stor interesse for å søke om midler med søknadsfrist 1. april 2024. Disse søknadene vil bli vurdert i løpet av april. De som mottar sponsormidler vil bli kontaktet og presentert på denne siden i slutten av april.

Neste søknadsfrist: 1. oktober 2024

*) Gamle Sandefjord, poststed Sandefjord. Sandefjord Bredbånd ønsker å sponse formål som gjør oss synlige for våre målgrupper og dekke vårt geografiske nedslagsfelt.
To kvinner og to menn med golfutstyr på Sandefjord Golfbane

Betingelser

  • Søknad må leveres innen fristen, fylles ut i sin helhet, og gjelde sponsormidler som skal brukes til pågående eller fremtidig aktivitet/formål.
  • Sandefjord Bredbånd står fritt til å bruke innhold fra søknaden til å kommunisere på Sandefjord Bredbånds nettsider, sosiale og lokale medier.
  • Sandefjord Bredbånd forbeholder seg retten til å endre søknadskriteriene.
  • Dersom godkjente sponsormidler ikke benyttes iht. angitt formål innen 12 måneder fra godkjent søknad, forbeholder Sandefjord Bredbånd seg retten til å ikke utbetale sponsormidlene.
  • Sandefjord Bredbånd krever at det kan fremvises faktura som underlag som bevis for at de mottatte sponsormidlene er benyttet til det søkte formålet.
  • Sponsormidler utbetales kun etter at formålet er gjennomført mot fremvisning av faktura som underlag.
Sandefjord Bredbånd sponser ikke enkeltpersoner, religiøse organisasjoner, politiske organisasjoner, russebusser, reiser, pengegaver, prosjekt/aktiviteter som allerede er utført, drift av klubb/forening/lag.
Gokstad Kystlag. Foto: Yngvar Halvorsen