Steg 1 - Bestilling

Er du usikker på om det finnes fiber i din bolig eller i din tomtegrense, ta kontakt med oss, så finner vi ut av deg og kan gi deg et tilbud på oppkobling og tjenester. Så snart vi har funnet en løsning og du har bestilt tjenester fra oss, starter planlegging av leveransen.

Kundekonsulent med headset, sitter i telefon med kunde.

Steg 2 - Planlegging

Når bestillingen(e) er mottatt, starter planleggingen. Dersom det kreves graving for å komme frem til din tomtegrense, vil dette gravemeldes til kommunen før graving kan utføres. Denne prosessen tar vanligvis 1-2 måneder. Du får beskjed fra oss når vi vet tidspunkt for oppstart av utbyggingen.

Gravemaskin, blå himmel, solnedgang

Steg 3 - Utbygging

Når vi har mottatt klarsignal fra kommunen setter vi i gang med utbyggingen. Da graver vi langs veien og legger rør på tomtegrensa til de som har bestilt. Fra beslutning til utbyggingen er ferdig, tar vanligvis 2-6 måneder, litt avhengig av når på året utbygging starter.

Vanligvis graver kunden selv fra tomtegrense og inn til huset sitt (les mer om Egeninnsats). Dersom du ønsker, kan våre entreprenører gi tilbud på å utføre graving fra tomtegrense og inn til ditt hus.

Fiberrør i gravd grøft. Utbyggingsprosjekt i Haneholmveien

Steg 4 - Installasjon

Når det er din tur til å bli koblet opp, blir du kontaktet av en montør for å avtale tidspunkt for installasjon. Du får da besøk av en montør som setter opp hjemmesentralen og sørger for at alle tjenester fungerer som det skal. Montøren vil sammen med deg finne den beste plasseringen av hjemmesentralen i din bolig, men det er fint om du har gjort deg opp noen tanker om hvor du helst vil ha den allerede før han kommer. Før montøren drar, har han kablet og koblet opp hjemmesentralen og sjekket at Altibox-tjenestene dine fungerer som de skal.

Mann i arbeidsjakke, ansatt i Sandefjord Bredbånd som holder fiber og sørger for at kunder blir koblet på.

Ofte stilte spørsmål

Hva skjer når anleggsarbeid ved fiberutbygging starter opp?

I anleggsperioden hvor det kreves graving langs gatene, vil det normalt være flere gravemaskiner og lastebiler i arbeid. Dette kan medføre noe støy og påvirke trafikkavviklingen i området. Vi gjøre det vi kan for at ulempen skal bli så liten som mulig for deg og dine naboer.

Dersom du har spørsmål eller spesielle ønsker rundt gravetrasé, send oss gjerne en e-post om dette til utbygging@sfjbb.no.

Får man beskjed dersom fiberutbygging er besluttet?

Vi kontakter alle som har signert kontrakt, med en gang vi vet om og når fiberutbyggingen kan skje. Har vi nok bestillinger og alle søknader er godkjent besluttes utbygging.

Hvordan utføres egeninnsats?

I de fleste tilfeller er det enkelt og greit å grave ned fiberrør i hagen. For å holde kostnaden så lav som mulig for deg, kan du selv utføre egeninnsats de siste meterne frem til husveggen. Her skal du få god veiledning fra oss underveis.

Sammen skal vi sørge for å få til en effektiv oppkobling i ditt nabolag slik at du og naboene dine raskest mulig kan ta i bruk våre tjenester. For å klare dette, er vi avhengig av at du utfører egeninnsatsen i løpet av kort tid etter at du har fått fiberrøret lagt til din eiendomsgrense. Les mer om egeninnsats her.

Er tilstrekkelig antall bestillinger mottatt?

I områder som krever mye graving frem til tomtegrenser, må vi ha et minimum antall bestillinger for å forsvare utbyggingen økonomisk. Får vi tilstrekkelig antall bestillinger starter planleggingen av hvor vi skal grave for at fiberen skal komme frem i rimelig tid til alle som har bestilt. Vurderinger som inngår i en slik prosess, er blant annet hvor mange husstander vi kan grave til, eksisterende infrastruktur, asfalt og tillatelser fra kommune, elverk og private eiere med mer.

Hvordan utføres gravearbeid?

Entreprenør graver hovedtrasé på vegne av Sandefjord Bredbånd og legger av oransje 12 mm trekkerør langs hovedtrasé, slik at alle boenheter har mulighet til å koble seg på fibernettverket. Planen er å legge av nok lengder med 12 mm trekkerør, til å komme frem til grunnmur for hver boenhet. Ved behov for ekstra 12 mm rør, kan hver boligeier snakke med entreprenør når de graver, eller ta kontakt med Sandefjord Bredbånd for å få det antall meter med rør du har behov for. Entreprenør graver frem til beboers tomtegrense, eller maks 30 meter fra husvegg.

Hva innebærer installasjon og montering?

Når hovedtrasé og egeninnsats er ferdig, vil montørselskap utføre fiberblåsing helt frem til husvegg for hver boenhet. De monterer en skjøteboks på husvegg. Derfra trekker de en fiberledning (kalt BendBrigth) langs husvegg frem til punkt i huset, som er nærmest stedet hvor dere som huseiere ønsker å få montert hjemmesentralen.

Fra hjemmesentralen er det cat5/cat6 kabler som skal benyttes, frem til punkt for TV-boks eller annet kablet utstyr som er ønskelig koblet til hjemmesentralen. Slik internkabling bekostes av huseier/beboer. Dersom du ønsker at montørselskapet skal utføre internkabling, kan montørselskapet levere dette etter nærmere angitt pris, som hver huseier avtaler direkte med montørselskapet. Denne avtalen gjøres når montørselskapet tar kontakt for å installere hjemmesentralen. Ler mer om hjemmesentral.

Hva skjer i planleggingsfasen ved fiberutbygging?

Søknader til kommune, elverk og private eiere må utarbeides og godkjennes. I planleggingsfasen skal alle detaljene for utbyggingen på plass, slik at anlegget kan bygges så fornuftig som mulig. Vanligvis tar dette et par måneder og avhenger av hvor lenge de ulike instansene bruker på behandling av søknadene.