Fiberutbygging Årøveien – Knattholmen

Sandefjord Bredbånd har besluttet utbygging av fiberbredbånd til området Årøveien - Knattholmen. Neste steg i prosessen, er å innhente formell bekreftelse på bestilling fra dere som bor i området, som ønsker å knytte seg til fiberbredbåndet med Altibox tjenester. Fritidsboliger i området får også mulighet til å knytte seg til fiberbredbåndet. I første omgang gjelder dette de som har fritidsbolig som er i nær tilknytning til hovedtrasé for fiber (se eget kart nedenfor).

Fiberrør i veikant. Gress og gammelt gjerde i bakgrunnen.

Oppdatert pr. 7. september 2022

Viktige steg frem til ferdig utbygd fiberbredbånd

Steg 1 – Bestilling

Om du ikke har meldt din interesse enda, fyll ut og send skjema nederst på denne siden, eller ta kontakt med oss på tlf: 33 41 69 50 eller via e-post til [email protected].

Steg 2 – Godkjenne bestilling

Alle i området, som er interessert i fiberbredbånd og Altibox tjenester vil få dette tilsendt en formell ordrebekreftelse som må godkjennes. Leveranse av fiberbredbånd og tjenester forutsetter egeninnsats ved å grave trekkerør (trekkerør er gratis) fra yttervegg på hus/fritidsbolig og frem til definert hovedtrasé (se kart nedenfor).

Steg 3 – Oppstart graving og installasjon

Oppstart graving er beregnet til starten av oktober 2022. Arbeidet vil pågå gjennom høsten med installasjon og aktivering innen utgang 2022.

Hovedtrasé

Det er laget et utkast til tenkt hovedtrasé, se bildet nedenfor. Rød stiplet strek angir hovedtrasé langs offentlig vei og oransje stiplet strek viser vei på privat grunn. De gule kryssene på kartet er husstander vi ser som aktuelle for å få fiber fra hovedtrasé. Er det andre enheter langs hovedtrasé, har de også mulighet for å signere avtale.

Kart over Årøveien og Knattholmen, viser hovedtrase.

Du får din egen fiber

Det å få fiber betyr at du får din helt egen og dedikerte fiber, som ingen andre av våre kunder benytter eller tar kapasitet fra. Dette sikrer at du alltid har den hastigheten du abonnerer på, uansett om naboen eller andre benytter seg av internettkapasiteten samtidig.

Dame som ser på tv. Velg det du vil se.

Fiber eller 5G?

Du lurer kanskje på om du trenger fiberbredbånd, når det er startet utbygging av 5G? De områder som skal få 5G er avhengig av fiber frem til 5G-mastene, da fiber er eneste teknologi som kan betjene de datamengder som en 5G-mast skal håndtere. Ved å ha fiber vil du være sikret de mest stabile og symmetriske hastigheten uavhengig av andres bruk av nettet. Pris på abonnement ift. kapasitet og stabilitet gjør at 5G sannsynligvis ikke kan konkurrere med fiberbredbånd. Vi tror at 5G blir et supplement til fiber der hvor det ikke er mulig med fremføring av fiber. Med fiber har du sikret deg teknologi for fremtiden.

Barn og far i sofa med hver sin mobil/nettbrett.

Hva gjør Sandefjord Bredbånd?

Vi sørger for levering av alt teknisk materiell (node, skap, rør, fiberkabel, etc.), montørkostnader for blåsing av fiber, patching og skjøting av fiber. Egenandelen inkluderer blåsing av fiber fra skap, trekking av egnet kabel fra utvendig vegg og frem til punkt for plassering av hjemmesentral (der du ønsker hjemmesentralen montert). Vi monterer hjemmesentralen og sjekker at tjenestene fungerer.

Mann i arbeidsjakke, ansatt i Sandefjord Bredbånd som holder fiber og sørger for at kunder blir koblet på.

Annen nyttig informasjon

Hvordan utføres gravearbeid?

Entreprenør graver hovedtrasé på vegne av Sandefjord Bredbånd og legger av oransje 12 mm trekkerør langs hovedtrasé, slik at alle boenheter har mulighet til å koble seg på fibernettverket. Planen er å legge av nok lengder med 12 mm trekkerør, til å komme frem til grunnmur for hver boenhet. Ved behov for ekstra 12 mm rør, kan hver boligeier snakke med entreprenør når de graver, eller ta kontakt med Sandefjord Bredbånd for å få det antall meter med rør du har behov for. Entreprenør graver frem til beboers tomtegrense, eller maks 30 meter fra husvegg.

Hvordan utføres egeninnsats?

I de fleste tilfeller er det enkelt og greit å grave ned fiberrør i hagen. For å holde kostnaden så lav som mulig for deg, kan du selv utføre egeninnsats de siste meterne frem til husveggen. Her skal du få god veiledning fra oss underveis.

Sammen skal vi sørge for å få til en effektiv oppkobling i ditt nabolag slik at du og naboene dine raskest mulig kan ta i bruk våre tjenester. For å klare dette, er vi avhengig av at du utfører egeninnsatsen i løpet av kort tid etter at du har fått fiberrøret lagt til din eiendomsgrense. Les mer om egeninnsats her.

Hva innebærer installasjon og montering?

Når hovedtrasé og egeninnsats er ferdig, vil montørselskap utføre fiberblåsing helt frem til husvegg for hver boenhet. De monterer en skjøteboks på husvegg. Derfra trekker de en fiberledning (kalt BendBrigth) langs husvegg frem til punkt i huset, som er nærmest stedet hvor dere som huseiere ønsker å få montert hjemmesentralen.

Fra hjemmesentralen er det cat5/cat6 kabler som skal benyttes, frem til punkt for TV-boks eller annet kablet utstyr som er ønskelig koblet til hjemmesentralen. Slik internkabling bekostes av huseier/beboer. Dersom du ønsker at montørselskapet skal utføre internkabling, kan montørselskapet levere dette etter nærmere angitt pris, som hver huseier avtaler direkte med montørselskapet. Denne avtalen gjøres når montørselskapet tar kontakt for å installere hjemmesentralen. Ler mer om hjemmesentral.

Hvilke tjenester får du?

Forutsetning for prosjektet er signering for 12 måneder med «Altibox Standard» pakken, kr 1.279,- pr.mnd**). Her får du rikholdig TV- og strømmeinnhold og en svært god internetthastighet. Nedenfor listes det opp noe av innholdet i pakkene "Altibox Standard" og "Altibox Extra". **) Forbehold om mulig prisøkning. Er du eier av et firma og ønsker tilbud på fiber til ditt firma, ta kontakt med oss på tlf. 33 41 69 50.
Altibox Standard
1279,-pr. mnd.
 • Internett 500 Mbps opp og ned
 • Tv-pakke med 50 valgfrie poeng
 • Programarkiv og start forfra
 • 500 timer opptak
 • Tv hvor du vil – i hele EU!
Altibox Extra
1759,-pr. mnd.
 • Internett 1000 Mbps opp og ned
 • Tv-pakke med 100 valgfrie poeng
 • Programarkiv og start forfra
 • 500 timer opptak
 • Tv hvor du vil – i hele EU!
 • Netflix

For spørsmål, kontakt oss på tlf: 33 41 69 50 eller send en e-post til [email protected].