Det blir fiberutbygging på Strandskogen

Det blir utbygging av fiberbredbånd til hyttene (se kart nedenfor) på Strandskogen. Alle som har meldt interesse, vil bli kontaktet på telefon for å verifisere adresse, kontaktinformasjon og oppstartsdato, samt motta en ordrebekreftelse for formell godkjenning. Dersom det er noen som ikke har meldt interesse allerede, men ønsker fiberbredbånd, kontakt oss på 33 41 69 50. Det som gjenstår er blåsing av fiber, etablering av skap og kapasitet for leveranse, samt installasjon til de som bestiller fiberbredbånd og Altibox-tjenester.

Fiberrør i veikant. Gress og gammelt gjerde i bakgrunnen.

Oppdatert pr. 9. august 2022

Hva skjer fremover?

Steg 1 – Bestilling

Alle som har meldt interesse vil bli kontaktet og mottar en ordrebekreftelse som formelt skal godkjennes via egen link via e-post. Alle interessenter må godkjenne så snart som mulig og senest innen 01.09.2022.

Steg 2 – Utføre egeninnsats

De som ikke allerede har trekkerør for fiber helt frem til hyttevegg, må utføre egeninnsats ved å grave ned trekkerør* fra hyttevegg og frem til nærmeste tilkoblingspunkt. Egeninnsatsen utføres i henhold til beskrivelse, se sfjbb.no/egeninnsats, og må utføres innen 1. november 2022.

Dersom det er fjell eller andre hindringer som gjør det umulig å grave ned trekkerør, kan det benyttes solide vannrør (må bekostes av kunde) som tåler ytre påkjenninger og støt. Sandefjord Bredbånd sine trekkerør kan da trekkes inne i disse vannrørene.

*) For å få trekkerør (gratis), ta kontakt med entreprenør når de graver i området, eller Sandefjord Bredbånd på tlf. 33 41 69 50 eller [email protected].

Steg 3 – Fiberblåsing, installasjon og etablering av teknisk infrastruktur

Sandefjord Bredbånd etablerer nødvendig infrastruktur og starter fiberblåsing i området i løpet av høsten 2022. Installasjon av utstyr i hyttene til de som har bestilt, vil bli avtalt nærmere. Vårt montørselskap tar kontakt med hver enkelt i god tid før installasjon for å avtale dato og tid.

Steg 4 – Oppstart av tjenester

Det planlegges for mulig oppstart av tjenester fra 01.11.22 for de som ønsker det, men alle må aktivere tjenestene senest 01.04.23.

Tilgjengelighet

Vedlagte kart viser hvilke eiendommer som har mulighet for fibertilknytning, merket med grønt.

Kartutsnitt Strandskogen

Tjenester, egenandel og bindingstid

Egenandel per abonnement er kr 5.000,- (som betales ved oppstart av tjenester) for de som aksepterte formelt tilbud innen 01.09.2022.

Minimum 6 måneder sammenhengende fra aktivering av valgfri tjenester, med priser fra kr 699,-.

Ung mann ute på terassen med pc. Wifi / trådløs dekning.
Altibox Medium
1179,-pr. mnd.
 • Internett 100 Mbps opp og ned
 • Tv-pakke med 50 valgfrie poeng
 • Programarkiv og start forfra
 • 500 timer opptak
 • Tv hvor du vil – i hele EU!
Altibox Standard
1279,-pr. mnd.
 • Internett 500 Mbps opp og ned
 • Tv-pakke med 50 valgfrie poeng
 • Programarkiv og start forfra
 • 500 timer opptak
 • Tv hvor du vil – i hele EU!
Altibox Extra
1759,-pr. mnd.
 • Internett 1000 Mbps opp og ned
 • Tv-pakke med 100 valgfrie poeng
 • Programarkiv og start forfra
 • 500 timer opptak
 • Tv hvor du vil – i hele EU!
 • Netflix

Du får din egen fiber

Det å få fiber betyr at du får din helt egen og dedikerte fiber, som ingen andre av våre kunder benytter eller tar kapasitet fra. Dette sikrer at du alltid har den hastigheten du abonnerer på, uansett om naboen eller andre benytter seg av internettkapasiteten samtidig.

Dame som ser på tv. Velg det du vil se.

Fiber eller 5G?

Du lurer kanskje på om du trenger fiberbredbånd, når det er startet utbygging av 5G? De områder som skal få 5G er avhengig av fiber frem til 5G-mastene, da fiber er eneste teknologi som kan betjene de datamengder som en 5G-mast skal håndtere. Ved å ha fiber vil du være sikret de mest stabile og symmetriske hastigheten uavhengig av andres bruk av nettet. Pris på abonnement ift. kapasitet og stabilitet gjør at 5G sannsynligvis ikke kan konkurrere med fiberbredbånd. Vi tror at 5G blir et supplement til fiber der hvor det ikke er mulig med fremføring av fiber. Med fiber har du sikret deg teknologi for fremtiden.

Barn og far i sofa med hver sin mobil/nettbrett.

Hva gjør Sandefjord Bredbånd?

Vi sørger for levering av alt teknisk materiell (node, skap, rør, fiberkabel, etc.), montørkostnader for blåsing av fiber, patching og skjøting av fiber. Egenandelen inkluderer blåsing av fiber fra skap, trekking av egnet kabel fra utvendig vegg og frem til punkt for plassering av hjemmesentral (der du ønsker hjemmesentralen montert). Vi monterer hjemmesentralen og sjekker at tjenestene fungerer.

Mann i arbeidsjakke, ansatt i Sandefjord Bredbånd som holder fiber og sørger for at kunder blir koblet på.

Annen nyttig informasjon

Hvordan utføres gravearbeid?

Entreprenør graver hovedtrasé på vegne av Sandefjord Bredbånd og legger av oransje 12 mm trekkerør langs hovedtrasé, slik at alle boenheter har mulighet til å koble seg på fibernettverket. Planen er å legge av nok lengder med 12 mm trekkerør, til å komme frem til grunnmur for hver boenhet. Ved behov for ekstra 12 mm rør, kan hver boligeier snakke med entreprenør når de graver, eller ta kontakt med Sandefjord Bredbånd for å få det antall meter med rør du har behov for. Entreprenør graver frem til beboers tomtegrense, eller maks 30 meter fra husvegg.

Hvordan utføres egeninnsats?

I de fleste tilfeller er det enkelt og greit å grave ned fiberrør i hagen. For å holde kostnaden så lav som mulig for deg, kan du selv utføre egeninnsats de siste meterne frem til husveggen. Her skal du få god veiledning fra oss underveis.

Sammen skal vi sørge for å få til en effektiv oppkobling i ditt nabolag slik at du og naboene dine raskest mulig kan ta i bruk våre tjenester. For å klare dette, er vi avhengig av at du utfører egeninnsatsen i løpet av kort tid etter at du har fått fiberrøret lagt til din eiendomsgrense. Les mer om egeninnsats her.

Hva innebærer installasjon og montering?

Når hovedtrasé og egeninnsats er ferdig, vil montørselskap utføre fiberblåsing helt frem til husvegg for hver boenhet. De monterer en skjøteboks på husvegg. Derfra trekker de en fiberledning (kalt BendBrigth) langs husvegg frem til punkt i huset, som er nærmest stedet hvor dere som huseiere ønsker å få montert hjemmesentralen.

Fra hjemmesentralen er det cat5/cat6 kabler som skal benyttes, frem til punkt for TV-boks eller annet kablet utstyr som er ønskelig koblet til hjemmesentralen. Slik internkabling bekostes av huseier/beboer. Dersom du ønsker at montørselskapet skal utføre internkabling, kan montørselskapet levere dette etter nærmere angitt pris, som hver huseier avtaler direkte med montørselskapet. Denne avtalen gjøres når montørselskapet tar kontakt for å installere hjemmesentralen. Ler mer om hjemmesentral.