Dronefoto fra sjøsiden over havna i Sandefjord

Vi skaper ringvirkninger i Sandefjord

Vår utbygging av fibernettet skaper ringvirkninger som utgjør 20,6 mill. kr til samfunnet i løpet av et år. Det genereres arbeidsplasser lokalt som bidrar til kjøpekraft og vi betaler skatter og avgifter, og bidrar med utbytte til Sandefjord kommune. Vi er stolte av vårt bidrag. I DNBs ringvirkningskalkulator kan du se hva vårt bidrag til samfunnet kan finansiere av samfunnsoppgaver.