Er tilstrekkelig antall bestillinger mottatt?

I områder som krever mye graving frem til tomtegrenser, må vi ha et minimum antall bestillinger for å forsvare utbyggingen økonomisk. Får vi tilstrekkelig antall bestillinger starter planleggingen av hvor vi skal grave for at fiberen skal komme frem i rimelig tid til alle som har bestilt. Vurderinger som inngår i en slik prosess, er blant annet hvor mange husstander vi kan grave til, eksisterende infrastruktur, asfalt og tillatelser fra kommune, elverk og private eiere med mer.