Miljøfyrtårn_Banner

Sandefjord Bredbånd er Miljøfyrtårn-sertifisert

Sandefjord Bredbånd tar bærekraft på alvor, og har oppfylt strenge krav til arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk. Som Miljøfyrtårn tar vi aktivt miljøansvar og bidrar til grønn omstilling. Vi er opptatt av å ta vårt samfunnsansvar, og bidra til at alle vi samarbeider med gjør det samme.

Dette gjøres gjennom:

• å ta godt vare på alle som jobber i eller for Sandefjord Bredbånd.
• å tenke miljø som en naturlig del av virksomheten.
• å etterleve miljøkrav og retningslinjer fra offentlig myndigheter.
• å redusere forbruk av energi og matriell.

 

Våre mål for helse, miljø og sikkerhet:
• Vi skal sørge for et godt og trygt arbeidsmiljø , med lavt sykefravær.
• Vi skal redusere energiforbruket.
• Vi skal kildesortere avfall.
• Vi skal stille miljøkrav til våre leverandører.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøledelsessystem. Vi oppfordrer alle våre leverandører, samarbeidspartnere, kunder og ansatte til å bidra med å få til felles miljøforbedringer.

Les mer om Miljøfyrtårn her

Klimaregnskap for Sandefjord Bredbånd AS

Vårt Miljøfyrtårn-arbeid