Hva skjer når anleggsarbeid ved fiberutbygging starter opp?

I anleggsperioden hvor det kreves graving langs gatene, vil det normalt være flere gravemaskiner og lastebiler i arbeid. Dette kan medføre noe støy og påvirke trafikkavviklingen i området. Vi gjøre det vi kan for at ulempen skal bli så liten som mulig for deg og dine naboer.

Dersom du har spørsmål eller spesielle ønsker rundt gravetrasé, send oss gjerne en e-post om dette til utbygging@sfjbb.no.